Chào mừng

đến Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

Huyện Thạch Hà

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
năm 2022

Trong năm 2022 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 18623 hồ sơ

- Đã xử lý: 18176 hồ sơ

99.9%

Đúng hạn
    • Đăng nhập
    • Quên mật khẩu

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN THẠCH HÀ

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (Trụ sở Bảo hiểm Xã hội huyện cũ).

          Số điện thoại: 0886.862.277

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Đồng chí Đào Tuấn Vũ - Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin, SĐT: 0911 311 929

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng như sau:

1. Cấp tỉnh

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - UBND tỉnh

- Số điện thoại: 0393.894.888.

- Thư điện tử: https://mail.hatinh.gov.vn

- Tài khoản: ksthutuchanhchinh@hatinh.gov.vn

2. Cấp huyện

Đồng chí Nguyễn Trọng Thành – Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện, SĐT: 0915 402 739

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý ông/bà (tổ chức).