Chào mừng

đến Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

Huyện Thạch Hà

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
năm 2023

Trong năm 2023 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 29991 hồ sơ

- Đã xử lý: 30109 hồ sơ

100.0%

Đúng hạn
    • Đăng nhập
    • Quên mật khẩu

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN THẠCH HÀ

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (Trụ sở Bảo hiểm Xã hội huyện cũ).

          Số điện thoại: 088.686.2277

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Đồng chí Đào Tuấn Vũ - Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin, SĐT: 0919.182.333

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng như sau:

1. Cấp tỉnh

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - UBND tỉnh

- Số điện thoại: 0393.894.888.

- Thư điện tử: https://mail.hatinh.gov.vn

- Tài khoản: ksthutuchanhchinh@hatinh.gov.vn

2. Cấp huyện

Đồng chí Nguyễn Thị Liên – Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện, SĐT: 0915.403.213

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý ông/bà (tổ chức).